Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 11.03.2021