1. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2021 - plan na dzień 1.01.2021
  2. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2021 - plan na dzień 1.01.2021
  3. Metryczka subwencji na rok 2021
  4. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2021 - plan na dzień 28.02.2021
  5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2021 - plan na dzień 28.02.2021
  6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2021 - plan na dzień 30.09.2021
  7. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2021 - plan na dzień 30.09.2021