Nr MPZP

M_09

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych ul. Buczka – Gliwicką –Przelotową - Potokiem Jasienica - granicą miasta

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 r.

Rejon

Borowa Wieś

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 6 poz. 103 z dnia 13.01.2005 r.

Status

obowiązujący