Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody