Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 773/364/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej