Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 757/348/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok