Radna Martyna Centkowska – Strzelczyk wystąpiła z wnioskiem o opublikowanie podjętego apelu o zaprzestanie lub ograniczenie używania fajerwerków i petard w Gazecie Mikołowskiej, BIP oraz gablotach w sołectwach i dzielnicy Kamionka.