Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 713/304/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok