Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 712/303/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok