Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - październik 2020 (X.2020/52)