Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 676/267/20 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 6 w Mikołowie podczas jego nieobecności