Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 672/263/20 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 664/255/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia zarzutów