Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 674/265/20 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1693/138/18 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę