Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 670/261/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok