Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 657/248/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Miarki