PN-32/2020 Zaprojektowanie i budowa oświetlenia:
Część 1 zamówienia: Zaprojektowanie i budowa  doświetlenia elewacji Bazyliki Św. Wojciecha w Mikołowie
Część 2 zamówienia: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego w Mikołowie