Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 644/235/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej