Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 11.07.2020 r.