Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 616/207/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok