Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 593/184/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok