Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 577/168/20 w sprawie powołania stałego Zespołu w Urzędzie Miasta Mikołów do spraw organizacji wyborów i referendów