Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 543/134/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok