Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 537/128/20 w sprawie zawieszenia zajęć w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka w Mikołowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołów