Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 499/90/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok