Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 490/81/20 w sprawie zasad realizacji środków operacyjnych określonych na podstawie poziomów alarmów utworzonych na potrzeby Planu działań krótkoterminowych