Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 460/51/20 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła