Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 441/32/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod chodnik