Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 432/23/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania