Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 429/20/20 w sprawie sposobu podziału środków na 2020 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów