Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 427/18/20 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych