Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 419/10/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej