PN-2/2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rekultywacja stawu Duże Planty w Mikołowie”