Uchwała nr XVIII/187/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów