Uchwała nr XVII/164/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.836.2019