- projekt uchwały nr 138/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031

- projekt uchwały nr 139/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

- projekt uchwały nr 140/2019 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

- projekt uchwały nr 141/2019 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

- projekt uchwały nr 142/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Mikołowa za szczególne osiągnięcia artystyczne

- projekt uchwały nr 143/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa