Uchwała nr XVI/157/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów