Uchwała nr XIV/139/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy