Uchwała nr XIV/137/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok