Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 11.09.2019 r.