Uchwała nr XII/123/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa