Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 15.06.2019 r.