Uchwała nr X/109/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie przekazania do Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej