Uchwała nr IX/84/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie