Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 116/75/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa  za 2018 rok 

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 117/76/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok