Uchwała nr VIII/67/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w  budżecie na rok 2019