Apel Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej