Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mokre z dnia 04.03.2019 r.