Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 01.03.2019 r.