Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 111/70/19 w sprawie określenia kalendarza wykonania czynności wyborczych w związku zarządzonymi wyborami rady Dzielnicy Kamionka na dzień 12 maja 2019 roku