Uchwała nr V/47/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie uchylenia treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanej treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019